Мақала жариялау

 

Құрметті тарихшы ғалымдар!

Магистранттар мен докторанттар!

 

ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің (БҒССҚК – КОКСОН)  тізіміне кіру-кірмеу туралы көпшіліктің сұрауына орай мынаны хабарлаймыз:  «Қазақ тарихы» журналы дәл қазір бұл тізімде емес. Сондықтан БҒССҚК талабымен мақала қабылдауды  10.05.2021-ге дейін уақытша тоқтаттық. «Ал 2021-дің №1, №2, және №3.2021 жылғы сандарына шыққан мақалалар енді  БҒССҚК-ға ұсынуға жарай ма» дегендерге айтарымыз:

2021 жылдың қаңтарының басында БҒССҚК қызметкерлерінен: «Біз 2-3 ай бұрын қабылдаймыз. Енді мақала қабылдауды тоқтата тұрайық па?» деп сұрағанда, «Жоқ, Сіздер «жарамайды» деген ресми хатты алған соң ғана тоқтатасыздар! Оған дейін қабылдап, жариялай бересіздер» деген еді. 2021 жылы 12 ақпанда ел қатарлы БҒССҚК-ға құжат тапсырғанбыз. Қаралды. Үнсіздік. Сосын өзіміз талап етіп отырып,  жақында «жарамайды» деген ресми хатты алдық. Хатты ала сала БҒССҚК талабымен мақала қабылдауды тоқтаттық!

БҒССҚК-ның эксперттік комиссиясы  мұндай шешімді  2018, 2019, 2020 жылдардағы журналымызға қарап шығарыпты. Енді 2-рет құжат дайындаудамыз. «Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы» Акционерлік Қоғамының рұқсат хатын 2-рет алып, №2.2021 жылдың нөмірі шыға сала құжаттарды қайта жібереміз.  Осыған жауапты  қызметкерлерден «Қазақ тарихы» жаңаша талапқа көшкен 12.2020-дан бастап, №1.2021, №2.2021 жылғы сандарына қарап шешім  шығарыңыздар» деп өтініп көрмекпіз… Көнбесе, амал жоқ. «Кісідегінің кілті аспан-да».  Журнал  БҒССҚКсыз-ақ бұрынғыша шыға береді.  Сондықтан Сіздерге тек  БҒССҚК тізіміндегі журнал керек болса, басқа басылымдарға хабарласыңыз!

 

Ал БҒССҚК тізіміндегі журналға шығару шарт болмаса,  мектеп мұғалімі, не төл тарихтың қатардағы  жанашыры болсаңыз, бұрынғыша талаппен мақала жолдай беріңіз!

 Редакция алқасы.

01.04.2021 жыл.

 

ЖАЗЫЛУ-ШЫҒАРУДЫҢ ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ 

(Мектеп, лицей, колледж мұғалімдері үшін)

1 жылға жазылған түбіртегіңізбен  қоса  жіберсеңіз, компьютерлік 4 беттік 1 мақалаңыз  не 2 беттік 2 шағын  сабағыңыз тегін әрі тез жарияланады.

Республикалық ғылыми-әдістемелік

«ҚАЗАҚ ТАРИХЫ» жұрналы.

Жазылу индексі – 75748.

 «Қазпоштадан»  2021 жылға  жазылу:

 

                              қала             аудан, ауыл

6 айға

 

12 айға

3111. 90 тг

 

6223. 80 тг

3124. 80 тг

 

6249. 60 тг

 

Құрметті авторлар!

«Қазақ тарихы» журналы ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің (БҒСБК-ККСОН) талаптарына үйлесу үшін №12.2020-дан бастап жаңа талаппен (ГОСТ 7.5-98)  мақала жариялауға көшті. Сондықтан бұдан былай ғылыми мақалаларды тек осы талаппен рәсімдеп ұсынуды сұраймыз. Бұл талапқа сай келмейтін ғылыми мақалалардың жарияланбайтынын ескертеміз.

«ҚАЗАҚ ТАРИХЫ» ЖУРНАЛЫНА МАҚАЛА ҚАБЫЛДАУ ТАЛАПТАРЫ

1.Ғылыми мақала жариялау талаптары:

— «Қазақ тарихы» журналы редакциясы бұрын еш жерде жарияланбаған қолжазбаларды электронды нұсқада қабылдайды және антиплагиаттық тексерістен өткізеді.

— Редакцияға автор қолжазбасын kaztar62@mail.ru электронды пошта арқылы және ғылыми мақаланы рәсімдеу ережесінің қатаң сақталуы негізінде ұсынады.

— Материалдарды алғаннан кейін қолжазба рецензиялауға жіберіледі.

— Оң пікір берілсе, редакция авторға рецензенттер мен редакторлардың ескертуін  (болса) хабарлайды. Соған сәйкес автор мақаланы түзетіп, толықтыруы қажет. Мақала жарияланбаса, редакция авторға дәлелді бас тартуды жібереді.

— Авторлар келтірілген тарихи деректердің, дәйексөздердің, статистикалық және әлеуметтік деректердің, жеке атаулардың, географиялық атаулардың және басқа да мәліметтердің іріктелуі мен нақтылығына жауап береді.

Ғылыми мақаланың қолжазбасын рәсімдеу ережесі (ГОСТ 7.5-98 талабымен):

 1. Мақала көлемі 1 аралық, 14 шрифтпен жазылғанда 6 –20 бет аралығы. А4 форматта.

2.Оң, сол жағы 2 см, төменгі және жоғары жағы – 2 см.

3.Негізгі мәтін Word-пен, Times New Roman-да теріледі. Азат жол – 1 см.

 1. Графиктер, суреттер және фотолар мәтінге жазылған жеріне қойылады.

Суреттің астына атауы жазылады (14 кг, қалыпты): иллюстрация астына, ортаға реттік нөмірмен (14 кг, қалыпты) …-сурет деп, кесте астына, оң жағына реттік нөмірмен (14 кг, қалыпты) …-кесте деп жазылады. Мәтінде бір ғана сурет болса, нөмірленбейді.

 

Мақала құрылымы:

1.ҒТАХР/ МРНТИ/ IRSTI нөмірі, ол болмаса ӘОЖ/УДК жоғарғы сол жаққа қойылады.

 1. Мақала атауы (Мақала қай тілде болса, сол тілде бірінші жазылады)
 2. Автор(лар)дың есімі мен тегі толық жазылады. Әкесінің аты (отчество) қажет емес.
 3. Азат жолдан кейін автордың ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, ұйымның атауы, елі (үш тілде қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде), электронды пошта, байланыс нөмірі.
 4. Азат жолдан кейін мақаланың аңдатпасы (100-110 сөзден) және кілт сөздер (7-10 сөз).

Жоғарыдағы 1-5 талаптар, яғни мақала атауы, автор(лар)ы, автор(лар) туралы мәлімет, аңдатпа, кілт (ілмекті) сөздер  үш тілде (қазақ, ағылшын, орыс тілдерінде) кезекпен орналастырылады.

 1. Мақала кіріспе, материалдар мен әдістер, талдау, зерттеу нәтижелері, қорытынды бөлімдерден тұру керек, соңында әдебиеттер тізімі жазылады.

МАҚАЛА МӘТІНІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ:

 1. Кіріспе (Зерттеу мәселесінің өзектілігі – 0,3-0,5 бет.);
 2. Материалдар мен әдістер (Мақаланы неге сүйеніп жаздыңыз, қандай әдіс қолдандыңыз?);
 3. Талдау (Осы тақырыппен кімдер айналысты, не істеді);
 4. Зерттеу нәтижелері (Мақаланың негізгі бөлімі);
 5. Қорытынды (және болса ұсыныс);

Ескерту: Егер мақала қандай да бір ғылыми қордың не жобаның қаржыландыруынан болса, көрсетіңіз.

 1. Әдебиеттер мен деректер тізімі (түпнұсқа тілінде) алфавиттік тәртіппен, нөмірленбей беріледі.
 2. References (транслитерацияда егер сілтеме ағылшын тілінде болмаса, тік жақша [ ] ішінде ағылшынша мағынасы беріледі). Егер қазақшадан аударылса, сілтеме соңында [In Qazaq] деп, орысшадан аударылса, [In Russian] деп көрсетіледі.

Мақаланың құны көлеміне қарай есептеліп, жауапта жазылады.

 

2.Танымдық (ғылыми емес) мақала жариялау талаптары

Танымдық (ғылыми емес) әрі БҒСБК-ККСОН талаптарымен ғылыми дәреже алу үшін емес, тек  халықтың рухани сұранысын өтеу үшін жазылған тарихи шолу, болжамдық, шежірелік мақалалар бұрынғы талаппен арнайы айдар, бөлімдерде шығарыла береді.

 

 1. Педагогикалық-әдістемелік сабақ жоспарларын жариялау талаптары

Мұғалімдердің педагогикалық-әдістемелік сипаттағы мақалалары және сабақ жоспарлары (БҒСБК-ККСОН талаптарымен ғылыми дәреже алу үшін емес, тек іс-тәжірибе бөлісу мақсатындағы) бұрынғы талаппен арнайы бөлімдерде шығарыла береді.

 

 

Ғылыми мақалаға ҮЛГІ (ПРИМЕР):

ҒТАХР/ МРНТИ/ IRSTI:  03.20

 

Бекмұрат НАЙМАНБАЕВ,1 Жібек ШЕРІМБАЕВА,2

1т.ғ.д., проф. мін. атқарушы, E-mail: naimanbaev_b@mail.ru

2аға оқытушы, E-mail: szhibek010@mail.ru

1, 2Silkway халықаралық университеті, Қазақстан, Шымкент

 

  «МƏҢГІЛІК ЕЛ» ЖАЛПЫҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫ

«Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясының басты мақсаты жаңа азаматтық бірегейлікті қалыптастыру, рухани жаңғырту, адами капиталды дамыту болып табылады. Қазақстанда жаңғырту тарихи жадтың бірлігі, қазіргі заманның үздік жетістіктері және болашақтың даму перспективалары болып табылатындығына баса назар аударылады. Нақ осы берік негізде жаңа мемлекеттік идеология – «Рухани жаңғыру» идеясына тән, рухани жаңғыруды біртұтас түсіну және оның өткенімен, еліміздің стратегиялық даму бағдарламаларында ұсынылған бүгінгінің болмысымен байланысы құрылады. Онда барлық қазақстандықтардың ұлттық, конфессиялық тиесілілігіне қарамастан, санасын жаңғыртудың негізгі қағидаттары тұжырымдалған. Жастар басты жасампаз күш болғандықтан, кәсіби, адамгершілік және моральдық сипаттағы ең жақсы қасиеттерді дамытуға ерекше көңіл бөлінеді.

Кілт сөздер: «Мəңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы, бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, ұлттық бірегейлік, білім культі, ашық сана.

Дәл осылай ағылшын және орыс тілдерінде беріледі.

Автор(лар) туралы мәліметтер, аңдатпа, кілт сөздері және мақаланың тақырыбы қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде беріледі.

 

Мәтін, Text, Текст

 

ӘДЕБИЕТТЕР МЕН ДЕРЕКТЕР

Семенов В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология / В. В. Семенов. – Пущино : ПНЦ РАН, ​​2000. ​​– ​​64 ​​с. ​​doi: ​​10.18454/IRJ.2015.0001

 

REFERENCES

Semenov V. V. Filosofija: itog tysjacheletij. Filosofskaja psihologija ​[Philosophy: result of the millennia. Philosophical psychology] / V. V. Semenov. – Pushhino : PNC RAN, 2000. – 64 ​p.​ doi: 10.18454/IRJ.2015.0001 [in ​​Russian]

Әдебиет мен деректер ГОСТ 7.1-2003 талабымен толтырылады.

 Пайдаланылған әдебиеттер мен деректер тізімі бойынша мақаланың құрылымы аяқталады және «Әдебиеттер мен деректер» деген атаумен беріледі. Әдебиеттер нөмірленбей, алфавитпен беріледі. Қазақ, орыс, т.б. тілдердегі әдебиеттер латын әрпіне ауыстырылып, тік жақша ішіне әдебиеттің қай тілде екені беріледі [in Kazakh немесе  in Russian].

 Список литературы оформляется по ГОСТу  7.1-2003.

Если список литературы содержит источники на русском языке (другом языке, кроме английского), необходимо  оформить 2 списка литературы.

1й – содержит источники на языке оригинала. Оформляется под заголовком “Список литературы / References”.

2й – содержит перевод источников на английский язык. Частично выполняется транслитерацией. Транслитерацию можно выполнить ​здесь.​ Оформляется под заголовком ​“Список литературы на английском ​​языке ​/​ ​​References ​​in ​​English”.

Если ​источники только на английском (другом языке, который пишется латиницей), то оформляется только ​​1 ​​список ​​литературы. ​​Под ​​заголовком ​​“Список ​​литературы ​/​ ​​References”.

Примеры оформления приведены ниже. ​Красным выделены элементы, которые переводятся на английский ​​язык. ​​В ​​статье ​​все ​​источники ​​оформляются ​​черным ​​цветом ​​(“Авто”).

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ​​МАТЕРИАЛЫ

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации : офиц. текст. – М. : Маркетинг, ​​2001. ​​– ​​39 ​​с.

REFERENCES:

Rossijskaja Federacija. Konstitucija (1993). Konstitucija Rossijskoj Federacii ​[Russian Federation. Constitution (1993). ​​Constitution ​​of ​​the ​​Russian ​​Federation] ​:​ ​​official ​​text. ​​​– ​​M. ​:​ ​​Marketing, ​​2001. ​​– ​​39 ​​​p. ​​[in ​​Russian].

СТАТЬЯ ​​ИЗ ​​СЕРИАЛЬНОГО ​​ИЗДАНИЯ

Боголюбов А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным заполнением / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, M. Д. Малых и др. // Вестник Московского университета. Серия 3, Физика. Астрономия.– ​​2001.​​– ​​№ ​​5. ​​– ​​С. ​​23–25.

REFERENCES:

Bogoljubov A. N. O veshhestvennyh rezonansah v volnovode s neod-norodnym zapolneniem ​[About material resonances in a wave guide with non-uniform filling] / A. N. Bogoljubov, A. L. Delicyn, M. D. Malyh ​and others // Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 3, Fizika. Astronomija ​[Bulletin of the Moscow university. Series 3. Physics. ​​Astronomy].​ ​​– ​​2001. ​​– ​​№ ​​5. ​​– ​​P. ​​23–25. ​​​[in ​​Russian]

 

P.S. Мақала шығару үшін әуелі редакцияның сайтынан (kaztar.kz) жаңа  талап пен үлгі мақаланы көшіріп алыңыз. Онымен мұқият танысып, бәрін талапқа сай жөндеп салыңыз. Мақала журналдың тақырыптық бағытына сәйкес келіп, рецензиялаудан өтсе, төлемақының көлемін көрсетіп, карточка нөмірін жібереміз. Сіз төлемақыны аударып, түбіртекті телефонға түсіріп, элпоштаға  қайта саласыз. «Ақысы төленді. №..нөмірге (айға) шығады» деген жауап келеді. Жауапта көрсетілген айдың 12-17-інде дайын журналдың электронды  нұсқасы (Пдф) журнал сайтына салынады. Мақалаңыздың осы жерден көшіріп аласыз.

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!

Республиканский научно-педагогический журнал «Қазақ тарихы» первое научное издание в Казахстане по Отечественной истории, входящее в перечень рецензируемых ККСОН МОН РК журналов. В журнале опубликуется научные, познавательные и методическое статьи.

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНОЙ СТАТЬИ:

— редакция научно-педагогического журнала «Қазақ тарихы»  принимает к печати в электронном виде авторские рукописи, ранее нигде не публиковавшиеся научные рукописи.

— автор (авторы) представляет в редакцию рукопись посредством электронной почты kaztar62@mail.ru со строгим соблюдением правил оформления научных статей.

— после получения материалов рукопись направляется на рецензирование.

— после получения положительной рецензии редакция уведомляет авторов о принятии статьи к публикации, а также замечания рецензентов и редакторов, в соответствии с которыми необходимо исправить и дополнить статью. В случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору мотивированный отказ.

— Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных исторических источников, цитат, статистических и социологических данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений.

 1. Правила оформления рукописей статей:

1.1. Объем рукописи: не менее 6 страниц, не более 20 страниц формата А4, интервал – 1, шрифт – 14.

1.2. Поля: слева и справа – по 2 см, снизу и сверху – по 2 см.

1.3. Основной текст статьи набирается в редакторе Word.

1.4. Отступ первой строки абзаца – 1 см.

Ссылки на литературу и источники даются в скобках (Иванов 1908: 12). Библиографический список приводится 14 кеглем в конце статьи в алфавитном порядке без нумерации. Библиографические ссылки в тексте следует давать с указанием фамилии автора, года издания и страницы (Қозыбаев, 1992: 77). Если дается ссылка на сборник статей или архивных материалов, вместо фамилии автора можно указывать либо фамилию ответственного редактора (или составителя) сборника. При ссылке на статьи или книги, написанные совместно двумя авторами, указываются оба автора (Такенов, Байгалиев, 1993: 17). При ссылке на статьи или книги, написанные совместно тремя или более авторами, следует указывать фамилию первого автора и писать «и др.» (Омарбеков и др., 2011: 87). При ссылках на работы одного и того же автора, опубликованные в одном и том же году, следует различать работы, добавляя буквы a, б, в году издания (Қойгелдиев, 2020a: 15) (Қойгелдиев, 2020б: 22). Архивные источники в тексте раскрываются полностью: (ҚР ПА. Ф. 141. Оп. 1. Д. 2243. Л. 35).

1.5. Графики, рисунки и фотографии вставляются в текст после упоминания о них в тексте. Подрисуночные подписи (14 кг, обычный) даются: под иллюстрациями по центру после слова Рис. с порядковым номером (14 кг, обычный); над таблицей с выключкой вправо после слова Таблица с порядковым номером (14 кг, обычный). Если в статье один рисунок, то он не нумеруется.

 Структура статей:

2.1. Статья должна содержать код МРНТИ,

2.2. Название статьи (на трех языках: казахском, русском, английском языках)

2.3. ФИО авторов (полностью) на казахском, русском и английском языках.

2.4. После отступа: сведения об авторе: ученая степень, ученое звание, должность, название организации, страна (на казахском, русском и английском языках), электронный адрес. Соавторы нумеруется по алфавиту.

Например: Аманова А.А.1, Бейбитова С.А.2

1 Доктор исторических наук, профессор. КазГУ имени аль-Фараби. Казахстан, Алматы. E-mail: amanova2020@gmail.com

2 Кандидат исторических наук, доцент. КазНПУ имени Абая. Казахстан, Алматы. E-mail: beibitova45@mail.ru

ПРИМЕЧАНИЕ! Сведения даются на трех языках по этому образцу. Кафедра не пишется.

2.5. После отступа: аннотацию статьи (100-105 слов) и ключевые слова (7-10 слов) на казахском, русском и английском языках (общий обьем – 0,75 стр). Указанные выше требования 2.2-2.5 в структуре статьи размещаются поочередно на трех языках.

2.6. Статья должна содержать вводную, методическую, основную часть, заключительную часть, в конце – список литературы.

 Структура текста статьи:

3.1. Введение (актуальность проблемы исследования);

3.2. Материалы и методы (материалы и методы расписываются подробно);

3.3. Обсуждение (описывается, кто из авторов занимался данной темой исследования);

3.4. Результаты исследования. (основная часть статьи);

3.5. Заключение (выводы);

3.6. Благодарности (если статья выполнена при финансовой поддержке научного фонда)

3.7. Список литературы и источников (на языке оригинала). Литература и источник должны быть указаны в алфавитном порядке.

3.8. References (если ссылка дана не на английском языке, в транслитерации в скобаках дается вариант на английском языке. В конце сноски указывается (In Russian), если ссылка переведена с русского языка).

Использованная литература и источники даются по списку под наменованием «Список источников и литературы». Литература дается в алфавитном порядке без нумерации. Литератиура на казахском, русском языках меняется на латинский шрифт, а в квадратных скобках дается перевод на английский язык. Знаки – , // не используются. Место издания указывается полностью. Таким образом: М., Л., А., А-А., СПб. не сокращается.

Например: Gokhberg L., Kuznetsova T. (2011) Strategiya-2020: novye kontury rossiiskoi innovatsionnoi politiki [Strategy-2020: New Outlines of Innovation Policy]. Foresight-Russia, vol. 5, no 4, pp. 8–30.

Yadrintsev N.M. (1981) Sibirskie inorodcy, ih byt i sovremennoe polozhenie [Siberian natives, their life and current situation]. – Sankt-Peterburg: Ed. I. M. Sibiryakov. – 310 p.

Пример транслитерации:

Семенов В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология / В. В. Семенов. – Пущино : ПНЦ РАН, ​​2000. ​​– ​​64 ​​с. ​​doi: ​​10.18454/IRJ.2015.0001

 REFERENCES

Semenov V. V. Filosofija: itog tysjacheletij. Filosofskaja psihologija ​[Philosophy: result of the millennia. Philosophical psychology] / V. V. Semenov. – Pushhino : PNC RAN, 2000. – 64 ​p.​ doi: 10.18454/IRJ.2015.0001 [in ​​Russian]

  Редакция журнала «Қазақ тарихы»: Тел: 8\727\ 270-82-21; 

8 (701)148-09-33 уатсап, бизнес-аккаунт. (771)404-47-82(уатсап); 

 

«Қазақ тарихы» ғылыми-әдістемелік

журналында мақала жариялауға арналған

  РЕЦЕНЗИЯ

 

Автор(лар)ы_________________________________________________________________

Мақала тақырыбы________________________________________

Бет саны____________

 

1.Тақырыптың өзектілігі

2.Айғақтардың сенімділігі

3.Тақырыпты ашу деңгейі  мен толыққандылығы

4.Жасалған қорытындылар мен ұсыныстардың негізділігі

5.Зерттеудің теориялық және практикалық маңыздылығы

6.Жұмыстың мазмұны мен рәсімделуінің сәйкестілігі

7.Мазмұны, қорытындылары, ұсынымдары туралы нақты ескертулер

 ШЕШІМ:

 1. Жариялансын
 2. Ескертулерді түзеген соң жариялансын
 3. Бас тартылсын (Нақты себептері)

(Қажеттісін қалдырыңыз)

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________

Рецензент  __________________________________________________________

Ф.Е.Ә. (ғылыми дәрежесі мен атағы)                                          (қол)

Уақыты__________________

 

РЕЦЕНЗИЯ

            на публикацию статьи в научно-

          методическом журнале «Қазақ тарихы»

Автор (авторы)____________________________________________________

Тема статьи________________________________________________

 Количество страниц____________

 1. Актуальность темы
 2. Достоверность источников и материалов
 3. Степень открытия темы и ее полноценность
 4. Обоснованность заключений и рекомендаций
 5. Теоретическая и практическая значимость иследования
 6. Степень соответствия содержания и изложения материала
 7. Конкретные замечания о содержании, заключениях, рекомендацииях

     РЕШЕНИЕ:

 1. Опубликовать
 2. Опубликовать после исправления замечаний
 3. Отказать (конретные причины)

              (Оставьте необходимое)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Рецензент _____________________________________________________________

                          Ф.И.О. (Научная степень и ученое звание)                 (Подпись)

Время __________

 

 

REVIEW

on the publication of an article in the

scientific and methodological journal

“Kazakh History”

 

 

 

Author(s)_________________________________________________________

Theme of the research paper__________________________________________

Number of pages ____________

 1. Relevance of the topic
 2. Reliability of data and materials
 3. Level and completeness of disclosure of the topic
 4. Validity of the conclusions and recommendations made
 5. Theoretical and practical significance of the research
 6. Compliance with the content and design of the work
 7. Clear comments on the content, conclusions, and recommendations

 DECISION:

 1. To publish
 2. Needs corrections (afterwards can be published)
 3. Rejected  (specific reasons)

(Leave the appropriate)

______________________________________________________________________________________

 Reviewer   _____________________________________________________________

Name (scientific degree and title)                                          (signature)

Time   __________________

 

ЖАЗЫЛҒАН ЖҰРНАЛЫҢЫЗ КЕЛМЕСЕ, НЕ ІСТЕУ КЕРЕК? 

Өкінішке орай, жазылған жұрналыңыз  дер кезінде  жетпей қалатыны  сирек болса да кезігіп жатады. Ондайда не істеу керек?  Ең бастысы  сабыр сақтап, мынадай табанды, жүйелі әрекетке кірісіңіз:

1) Түбіртегіңізге қарап, қай мекемеден жазылғаныңызды анықтаңыз.

2) Мектепке жазылсаңыз, осымен айналысатын адамдардан сұраңыз.  Ал  тікелей  поштадан жазылсаңыз,  түбіртегіңізді ала барып, пошташыдан  сабырлы әрі табанды  түрде  жұрналды (ол болмаса, ақшаңызды) талап етіңіз.  Одан дұрыс жауап болмаса,  пошта бастығына жолығыңыз. Есіңізде болсын: Сіз ақшаңызды кімге, қай  мекемеге  төлесеңіз, солар жоғарыға хабарласып, тауып беруге міндетті.  Ал олардан еш қайран болмаса,  ары қарай әрекет етіңіз.

3) Поштадағылар «Алматыдан жұрнал келмеді» десе,  сол кісінің аты-жөнін, телефонын жазып ала кетіп, өзіңіз жазылған мекеменің тарату қызметіне (цех экспедирование) телефон  шалып, айтылған жауаптың шындығына көз жеткізіңіз.  Екеуінің жауаптары сәйкеспесе, манағы пошташының аты-жөнін, телефонын жоғарыға беріңіз.

4) Ал  «Квитанцияңыздың көшірмесін (түпнұсқасын ешкімге беруші болмаңыз), қай нөмірлеріңізді алмағаныңызды жазып жібер» десе, элпоштамен, яки хатпен жазып жіберіңіз.

5) Осылардан  еш көмек болмаса ғана редакцияға хабарласыңыз.

Төменде біздің жұрналды таратушы мекемелердің тарату қызметінің (цех экспедирование) телефондарын жариялап отырмыз:

1) Жергілікті (қалалық, аудандық, ауылдық) поштадан жазылсаңыз, «Қазпоштаның» жазылған жұрналдарын тарататын Алматыдағы «ЦЭП»-ке (Цех экспедирование печати) хабарласыңыз: 8(727) 397-50-60.

2) «Евразияпрестен» жазылсаңыз, осы мекеменің Алматыдағы тарату қызметіне (цех экспедирование) хабарласыңыз: 8(727) 397-51-67.

3) «Ернұрпрестен» (немесе «Бектұрғанов» ЖК) жазылсаңыз, осы мекеменің Шымкенттегі кеңсесіне (цех экспедирование) хабарласыңыз: 8(725) 254-04-47; 8(725) 253-06-66 (Ішкі телефоны: 125).

Төлем жолдары (реквизиттары):

KASPI GOLD
Mastercard GOLD
Карта нөмірі: 5169 4931 3702 1229
Шот нөмірі: KZ57722C000025798221

Kaspi.kz қосымшасы арқылы:
Осы тел.нөміріне тіркелген: +7 (701) 148-09-33

HALYK BANK
VISA GOLD
Карта нөмірі: 4405 6398 1779 0536

Комментарии закрыты.